MFA2015 BlazBlue

BlazBlue Chrono Phantasma, Moscow
30.05.2015 18:00:00
1/4Semi-final #1Semi-final #2Final #1Final #2Super-Final #1Super-Final #2Winner
grey
grey
grey   >   Sasori
grey   2 : 0   Sasori
Sasori
CapaBlanca
grey   <   CapaBlanca
grey   1 : 2   CapaBlanca
A.T
CapaBlanca
A.T   <   CapaBlanca
A.T   0 : 2   CapaBlanca
CapaBlanca
PrEDoK
CapaBlanca   <   PrEDoK
CapaBlanca   0 : 2   PrEDoK
ANTIVANDALLER
ANTIVANDALLER
ANTIVANDALLER   >   Ke1
ANTIVANDALLER   2 : 1   Ke1
Ke1
PrEDoK
ANTIVANDALLER   <   PrEDoK
ANTIVANDALLER   0 : 2   PrEDoK
PrEDoK
PrEDoK
PrEDoK   >   Silv
PrEDoK   2 : 0   Silv
Silv
PrEDoK
PrEDoK   >   Silv
PrEDoK   2 : 1   Silv
SasoriPrEDoK
A.T
Sasori   <   A.T
Sasori   1 : 2   A.T
 
A.TA.T
A.T   >   ANTIVANDALLER
A.T   2 : 1   ANTIVANDALLER
ANTIVANDALLER
Ke1Silv
A.T   <   Silv
A.T   0 : 2   Silv
Silv
Ke1   <   Silv
Ke1   1 : 2   Silv
Silv
Silv   >   CapaBlanca
Silv   2 : 1   CapaBlanca
SilvSilv
Silv   >   grey
Silv   2 : 1   grey
CapaBlanca
grey


Created by JJudge