[CCC] Tekken Tag Tournament 2 1v1

Tekken Tag Tournament 2, Chelyabinsk
19.05.2013 13:16:36
1 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #1
darksnow_
darksnow_
darksnow_   >   AleVer
AleVer
AleVerAleVer
AleVer   >   Tatsu
RUSSIALAND
darksnow_   <   RUSSIALAND
AleVer
AleVer   >   mari
RUSSIALANDmari
RUSSIALAND
RUSSIALAND   >   Tatsu
darksnow_
darksnow_   >   RUSSIALAND
Tatsu
Tatsudarksnow_
AleVer   <   darksnow_
RUSSIALAND
RUSSIALAND   >   Synapse
darksnow_
RUSSIALAND   <   darksnow_
darksnow_
darksnow_   >   Synapse
veryevilmanSynapse
mari
veryevilman   <   mari
veryevilman
mari+Kai+
veryevilman   <   +Kai+
Synapse
mari   <   Synapse
darksnow_
+Kai+   <   darksnow_
+Kai+darksnow_
Synapse
+Kai+   <   Synapse
+Kai+
Synapse