MFA11 T6 1v1a

Tekken 6, mscw
110827

Группа 1

 s1ashSobol'Chudo-TravkaKlientTimurovetZWWW
s1ash 1 : 0
s1ash   >   Sobol'
1 : 0
s1ash   >   Chudo-Travka
0 : 1
s1ash   <   Klient
0 : 1
s1ash   <   TimurovetZ
0 : 1
s1ash   <   WWW
Sobol'0 : 1
s1ash   >   Sobol'
 1 : 0
Sobol'   >   Chudo-Travka
0 : 1
Sobol'   <   Klient
0 : 1
Sobol'   <   TimurovetZ
0 : 1
Sobol'   <   WWW
Chudo-Travka0 : 1
s1ash   >   Chudo-Travka
0 : 1
Sobol'   >   Chudo-Travka
 0 : 1
Klient   >   Chudo-Travka
0 : 1
TimurovetZ   >   Chudo-Travka
0 : 1
WWW   >   Chudo-Travka
Klient1 : 0
s1ash   <   Klient
1 : 0
Sobol'   <   Klient
1 : 0
Klient   >   Chudo-Travka
 0 : 1
Klient   <   TimurovetZ
1 : 0
Klient   >   WWW
TimurovetZ1 : 0
s1ash   <   TimurovetZ
1 : 0
Sobol'   <   TimurovetZ
1 : 0
TimurovetZ   >   Chudo-Travka
1 : 0
Klient   <   TimurovetZ
 0 : 1
TimurovetZ   <   WWW
WWW1 : 0
s1ash   <   WWW
1 : 0
Sobol'   <   WWW
1 : 0
WWW   >   Chudo-Travka
0 : 1
Klient   >   WWW
1 : 0
TimurovetZ   <   WWW
 

Statistics
W/L/TPoints
Klient4/1/08
TimurovetZ4/1/08
WWW4/1/08
s1ash2/3/04
Sobol'1/4/02
Chudo-Travka0/5/00

Qualified:
 1. Klient
 2. TimurovetZ

Группа 2

 IrzhiMarsSanjuroLagometrZelostMyrka
Irzhi 0 : 1
Irzhi   <   Mars
0 : 1
Irzhi   <   Sanjuro
1 : 0
Irzhi   >   Lagometr
0 : 1
Irzhi   <   Zelost
0 : 1
Irzhi   <   Myrka
Mars1 : 0
Irzhi   <   Mars
 1 : 0
Sanjuro   <   Mars
1 : 0
Lagometr   <   Mars
1 : 0
Zelost   <   Mars
1 : 0
Myrka   <   Mars
Sanjuro1 : 0
Irzhi   <   Sanjuro
0 : 1
Sanjuro   <   Mars
 1 : 0
Lagometr   <   Sanjuro
1 : 0
Zelost   <   Sanjuro
1 : 0
Myrka   <   Sanjuro
Lagometr0 : 1
Irzhi   >   Lagometr
0 : 1
Lagometr   <   Mars
0 : 1
Lagometr   <   Sanjuro
 0 : 1
Zelost   >   Lagometr
0 : 1
Myrka   >   Lagometr
Zelost1 : 0
Irzhi   <   Zelost
0 : 1
Zelost   <   Mars
0 : 1
Zelost   <   Sanjuro
1 : 0
Zelost   >   Lagometr
 1 : 0
Myrka   <   Zelost
Myrka1 : 0
Irzhi   <   Myrka
0 : 1
Myrka   <   Mars
0 : 1
Myrka   <   Sanjuro
1 : 0
Myrka   >   Lagometr
0 : 1
Myrka   <   Zelost
 

Statistics
W/L/TPoints
Mars5/0/010
Sanjuro4/1/08
Zelost3/2/06
Myrka2/3/04
Irzhi1/4/02
Lagometr0/5/00

Qualified:
 1. Mars
 2. Sanjuro

Группа 3

 Sol BadguySonyShopBoyKosZetKemuriWarheight
Sol Badguy 1 : 0
SonyShopBoy   <   Sol Badguy
1 : 0
Kos   <   Sol Badguy
0 : 1
Zet   >   Sol Badguy
1 : 0
Kemuri   <   Sol Badguy
1 : 0
Warheight   <   Sol Badguy
SonyShopBoy0 : 1
SonyShopBoy   <   Sol Badguy
 1 : 0
Kos   <   SonyShopBoy
0 : 1
Zet   >   SonyShopBoy
0 : 1
Kemuri   >   SonyShopBoy
0 : 1
Warheight   >   SonyShopBoy
Kos0 : 1
Kos   <   Sol Badguy
0 : 1
Kos   <   SonyShopBoy
 1 : 0
Zet   <   Kos
1 : 0
Kemuri   <   Kos
1 : 0
Warheight   <   Kos
Zet1 : 0
Zet   >   Sol Badguy
1 : 0
Zet   >   SonyShopBoy
0 : 1
Zet   <   Kos
 1 : 0
Kemuri   <   Zet
0 : 1
Warheight   >   Zet
Kemuri0 : 1
Kemuri   <   Sol Badguy
1 : 0
Kemuri   >   SonyShopBoy
0 : 1
Kemuri   <   Kos
0 : 1
Kemuri   <   Zet
 0 : 1
Warheight   >   Kemuri
Warheight0 : 1
Warheight   <   Sol Badguy
1 : 0
Warheight   >   SonyShopBoy
0 : 1
Warheight   <   Kos
1 : 0
Warheight   >   Zet
1 : 0
Warheight   >   Kemuri
 

Statistics
W/L/TPoints
Sol Badguy4/1/08
Kos3/2/06
Zet3/2/06
Warheight3/2/06
SonyShopBoy1/4/02
Kemuri1/4/02

Qualified:
 1. Sol Badguy
 2. Kos

Группа 4

 NordthomCloudOmniVolshebnikZ ManNoffik
Nordthom 1 : 0
Cloud   <   Nordthom
1 : 0
Omni   <   Nordthom
1 : 0
Volshebnik   <   Nordthom
0 : 1
Nordthom   <   Z Man
1 : 0
Noffik   <   Nordthom
Cloud0 : 1
Cloud   <   Nordthom
 1 : 0
Omni   <   Cloud
1 : 0
Volshebnik   <   Cloud
0 : 1
Cloud   <   Z Man
1 : 0
Noffik   <   Cloud
Omni0 : 1
Omni   <   Nordthom
0 : 1
Omni   <   Cloud
 1 : 0
Volshebnik   <   Omni
0 : 1
Omni   <   Z Man
1 : 0
Noffik   <   Omni
Volshebnik0 : 1
Volshebnik   <   Nordthom
0 : 1
Volshebnik   <   Cloud
0 : 1
Volshebnik   <   Omni
 0 : 1
Volshebnik   <   Z Man
0 : 1
Noffik   >   Volshebnik
Z Man1 : 0
Nordthom   <   Z Man
1 : 0
Cloud   <   Z Man
1 : 0
Omni   <   Z Man
1 : 0
Volshebnik   <   Z Man
 1 : 0
Noffik   <   Z Man
Noffik0 : 1
Noffik   <   Nordthom
0 : 1
Noffik   <   Cloud
0 : 1
Noffik   <   Omni
1 : 0
Noffik   >   Volshebnik
0 : 1
Noffik   <   Z Man
 

Statistics
W/L/TPoints
Z Man5/0/010
Nordthom4/1/08
Cloud3/2/06
Omni2/3/04
Noffik1/4/02
Volshebnik0/5/00

Qualified:
 1. Z Man
 2. Nordthom

Группа 5

 KeiichiFlyerDaimondStrogOlykardMouseWell
Keiichi 1 : 0
Keiichi   >   Flyer
0 : 1
Daimond   >   Keiichi
1 : 0
Keiichi   >   Strog
0 : 1
Keiichi   <   Olykard
0 : 1
Keiichi   <   MouseWell
Flyer0 : 1
Keiichi   >   Flyer
 0 : 1
Daimond   >   Flyer
0 : 1
Strog   >   Flyer
0 : 1
Olykard   >   Flyer
0 : 1
MouseWell   >   Flyer
Daimond1 : 0
Daimond   >   Keiichi
1 : 0
Daimond   >   Flyer
 0 : 1
Daimond   <   Strog
0 : 1
Daimond   <   Olykard
0 : 1
Daimond   <   MouseWell
Strog0 : 1
Keiichi   >   Strog
1 : 0
Strog   >   Flyer
1 : 0
Daimond   <   Strog
 1 : 0
Olykard   <   Strog
1 : 0
Strog   >   MouseWell
Olykard1 : 0
Keiichi   <   Olykard
1 : 0
Olykard   >   Flyer
1 : 0
Daimond   <   Olykard
0 : 1
Olykard   <   Strog
 0 : 1
Olykard   <   MouseWell
MouseWell1 : 0
Keiichi   <   MouseWell
1 : 0
MouseWell   >   Flyer
1 : 0
Daimond   <   MouseWell
0 : 1
Strog   >   MouseWell
1 : 0
Olykard   <   MouseWell
 

Statistics
W/L/TPoints
Strog4/1/08
MouseWell4/1/08
Olykard3/2/06
Keiichi2/3/04
Daimond2/3/04
Flyer0/5/00

Qualified:
 1. Strog
 2. MouseWell

Группа 6

 Omega ZGreenLeoRufusTangoBeastFred
Omega Z 1 : 0
Omega Z   >   GreenLeo
1 : 0
Omega Z   >   Rufus
1 : 0
Omega Z   >   Tango
0 : 1
Omega Z   <   Beast
1 : 0
Omega Z   >   Fred
GreenLeo0 : 1
Omega Z   >   GreenLeo
 0 : 1
GreenLeo   <   Rufus
0 : 1
GreenLeo   <   Tango
0 : 1
GreenLeo   <   Beast
1 : 0
GreenLeo   >   Fred
Rufus0 : 1
Omega Z   >   Rufus
1 : 0
GreenLeo   <   Rufus
 0 : 1
Rufus   <   Tango
0 : 1
Rufus   <   Beast
1 : 0
Rufus   >   Fred
Tango0 : 1
Omega Z   >   Tango
1 : 0
GreenLeo   <   Tango
1 : 0
Rufus   <   Tango
 0 : 1
Tango   <   Beast
1 : 0
Tango   >   Fred
Beast1 : 0
Omega Z   <   Beast
1 : 0
GreenLeo   <   Beast
1 : 0
Rufus   <   Beast
1 : 0
Tango   <   Beast
 1 : 0
Fred   <   Beast
Fred0 : 1
Omega Z   >   Fred
0 : 1
GreenLeo   >   Fred
0 : 1
Rufus   >   Fred
0 : 1
Tango   >   Fred
0 : 1
Fred   <   Beast
 

Statistics
W/L/TPoints
Beast5/0/010
Omega Z4/1/08
Tango3/2/06
Rufus2/3/04
GreenLeo1/4/02
Fred0/5/00

Qualified:
 1. Beast
 2. Omega Z

Группа 7

 NotReactiveFoxBeHappyEisigAmmoKing
Not 0 : 1
Reactive   >   Not
1 : 0
Fox   <   Not
1 : 0
BeHappy   <   Not
1 : 0
Eisig   <   Not
1 : 0
AmmoKing   <   Not
Reactive1 : 0
Reactive   >   Not
 1 : 0
Fox   <   Reactive
1 : 0
BeHappy   <   Reactive
0 : 1
Eisig   >   Reactive
0 : 1
AmmoKing   >   Reactive
Fox0 : 1
Fox   <   Not
0 : 1
Fox   <   Reactive
 1 : 0
BeHappy   <   Fox
0 : 1
Eisig   >   Fox
1 : 0
AmmoKing   <   Fox
BeHappy0 : 1
BeHappy   <   Not
0 : 1
BeHappy   <   Reactive
0 : 1
BeHappy   <   Fox
 0 : 1
Eisig   >   BeHappy
0 : 1
AmmoKing   >   BeHappy
Eisig0 : 1
Eisig   <   Not
1 : 0
Eisig   >   Reactive
1 : 0
Eisig   >   Fox
1 : 0
Eisig   >   BeHappy
 0 : 1
AmmoKing   >   Eisig
AmmoKing0 : 1
AmmoKing   <   Not
1 : 0
AmmoKing   >   Reactive
0 : 1
AmmoKing   <   Fox
1 : 0
AmmoKing   >   BeHappy
1 : 0
AmmoKing   >   Eisig
 

Statistics
W/L/TPoints
Not4/1/08
Reactive3/2/06
Eisig3/2/06
AmmoKing3/2/06
Fox2/3/04
BeHappy0/5/00

Qualified:
 1. Not
 2. Reactive

Группа 8

 LeonN1kkyKingShamanRed RatHaraken
Leon 1 : 0
Leon   >   N1kky
0 : 1
Leon   <   King
0 : 1
Leon   <   Shaman
1 : 0
Leon   >   Red Rat
1 : 0
Leon   >   Haraken
N1kky0 : 1
Leon   >   N1kky
 0 : 1
N1kky   <   King
0 : 1
N1kky   <   Shaman
1 : 0
N1kky   >   Red Rat
1 : 0
N1kky   >   Haraken
King1 : 0
Leon   <   King
1 : 0
N1kky   <   King
 1 : 0
Shaman   <   King
1 : 0
Red Rat   <   King
1 : 0
Haraken   <   King
Shaman1 : 0
Leon   <   Shaman
1 : 0
N1kky   <   Shaman
0 : 1
Shaman   <   King
 1 : 0
Red Rat   <   Shaman
1 : 0
Haraken   <   Shaman
Red Rat0 : 1
Leon   >   Red Rat
0 : 1
N1kky   >   Red Rat
0 : 1
Red Rat   <   King
0 : 1
Red Rat   <   Shaman
 0 : 1
Haraken   >   Red Rat
Haraken0 : 1
Leon   >   Haraken
0 : 1
N1kky   >   Haraken
0 : 1
Haraken   <   King
0 : 1
Haraken   <   Shaman
1 : 0
Haraken   >   Red Rat
 

Statistics
W/L/TPoints
King5/0/010
Shaman4/1/08
Leon3/2/06
N1kky2/3/04
Haraken1/4/02
Red Rat0/5/00

Qualified:
 1. King
 2. Shaman

Группа 9

 Solidus SnakeElfXenkaUrikStrannikZorkiy Glaz
Solidus Snake 0 : 1
Solidus Snake   <   Elf
0 : 1
Solidus Snake   <   Xenka
1 : 0
Solidus Snake   >   Urik
1 : 0
Solidus Snake   >   Strannik
1 : 0
Zorkiy Glaz   <   Solidus Snake
Elf1 : 0
Solidus Snake   <   Elf
 1 : 0
Elf   >   Xenka
1 : 0
Elf   >   Urik
1 : 0
Elf   >   Strannik
0 : 1
Zorkiy Glaz   >   Elf
Xenka1 : 0
Solidus Snake   <   Xenka
0 : 1
Elf   >   Xenka
 1 : 0
Xenka   >   Urik
1 : 0
Xenka   >   Strannik
1 : 0
Zorkiy Glaz   <   Xenka
Urik0 : 1
Solidus Snake   >   Urik
0 : 1
Elf   >   Urik
0 : 1
Xenka   >   Urik
 0 : 1
Strannik   >   Urik
0 : 1
Zorkiy Glaz   >   Urik
Strannik0 : 1
Solidus Snake   >   Strannik
0 : 1
Elf   >   Strannik
0 : 1
Xenka   >   Strannik
1 : 0
Strannik   >   Urik
 0 : 1
Zorkiy Glaz   >   Strannik
Zorkiy Glaz0 : 1
Zorkiy Glaz   <   Solidus Snake
1 : 0
Zorkiy Glaz   >   Elf
0 : 1
Zorkiy Glaz   <   Xenka
1 : 0
Zorkiy Glaz   >   Urik
1 : 0
Zorkiy Glaz   >   Strannik
 

Statistics
W/L/TPoints
Elf4/1/08
Xenka4/1/08
Solidus Snake3/2/06
Zorkiy Glaz3/2/06
Strannik1/4/02
Urik0/5/00

Qualified:
 1. Elf
 2. Xenka

Группа 10

 RealAstarothIromboAsusRomerdr ammo
Real 0 : 1
Real   <   Astaroth
1 : 0
Real   >   Irombo
1 : 0
Real   >   Asus
1 : 0
Real   >   Romer
1 : 0
Real   >   dr ammo
Astaroth1 : 0
Real   <   Astaroth
 0 : 1
Astaroth   <   Irombo
1 : 0
Astaroth   >   Asus
1 : 0
Astaroth   >   Romer
1 : 0
Astaroth   >   dr ammo
Irombo0 : 1
Real   >   Irombo
1 : 0
Astaroth   <   Irombo
 1 : 0
Irombo   >   Asus
0 : 1
Irombo   <   Romer
1 : 0
Irombo   >   dr ammo
Asus0 : 1
Real   >   Asus
0 : 1
Astaroth   >   Asus
0 : 1
Irombo   >   Asus
 0 : 1
Romer   >   Asus
0 : 1
dr ammo   >   Asus
Romer0 : 1
Real   >   Romer
0 : 1
Astaroth   >   Romer
1 : 0
Irombo   <   Romer
1 : 0
Romer   >   Asus
 1 : 0
Romer   >   dr ammo
dr ammo0 : 1
Real   >   dr ammo
0 : 1
Astaroth   >   dr ammo
0 : 1
Irombo   >   dr ammo
1 : 0
dr ammo   >   Asus
0 : 1
Romer   >   dr ammo
 

Statistics
W/L/TPoints
Real4/1/08
Astaroth4/1/08
Irombo3/2/06
Romer3/2/06
dr ammo1/4/02
Asus0/5/00

Qualified:
 1. Real
 2. Astaroth

Группа 11

 SINeMANGromFBreariusSIMElo
SINeMAN 1 : 0
SINeMAN   >   GromF
0 : 1
SINeMAN   <   Brearius
1 : 0
SINeMAN   >   SIM
1 : 0
SINeMAN   >   Elo
GromF0 : 1
SINeMAN   >   GromF
 0 : 1
Brearius   >   GromF
0 : 1
SIM   >   GromF
0 : 1
Elo   >   GromF
Brearius1 : 0
SINeMAN   <   Brearius
1 : 0
Brearius   >   GromF
 0 : 1
SIM   >   Brearius
1 : 0
Elo   <   Brearius
SIM0 : 1
SINeMAN   >   SIM
1 : 0
SIM   >   GromF
1 : 0
SIM   >   Brearius
 1 : 0
Elo   <   SIM
Elo0 : 1
SINeMAN   >   Elo
1 : 0
Elo   >   GromF
0 : 1
Elo   <   Brearius
0 : 1
Elo   <   SIM
 

Statistics
W/L/TPoints
SINeMAN3/1/06
SIM3/1/06
Brearius3/1/06
Elo1/3/02
GromF0/4/00

Qualified:
 1. SINeMAN
 2. SIM

Группа 12

 FakenamPuLsaRRedPitBulBMKBroken
Fakenam 1 : 0
Fakenam   >   PuLsaR
1 : 0
Fakenam   >   RedPitBul
0 : 1
Fakenam   <   BMK
1 : 0
Fakenam   >   Broken
PuLsaR0 : 1
Fakenam   >   PuLsaR
 1 : 0
PuLsaR   >   RedPitBul
0 : 1
PuLsaR   <   BMK
1 : 0
PuLsaR   >   Broken
RedPitBul0 : 1
Fakenam   >   RedPitBul
0 : 1
PuLsaR   >   RedPitBul
 0 : 1
BMK   >   RedPitBul
0 : 1
Broken   >   RedPitBul
BMK1 : 0
Fakenam   <   BMK
1 : 0
PuLsaR   <   BMK
1 : 0
BMK   >   RedPitBul
 1 : 0
Broken   <   BMK
Broken0 : 1
Fakenam   >   Broken
0 : 1
PuLsaR   >   Broken
1 : 0
Broken   >   RedPitBul
0 : 1
Broken   <   BMK
 

Statistics
W/L/TPoints
BMK4/0/08
Fakenam3/1/06
PuLsaR2/2/04
Broken1/3/02
RedPitBul0/4/00

Qualified:
 1. BMK
 2. Fakenam

Play-Off

1 / 161 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #11 / 8 #21 / 8 #1
Kos
Z Man
Kos   <   Z Man
Kos
Z ManSanjuro
Kos   <   Sanjuro
King
Z Man   <   King
MouseWell
Sanjuro   <   MouseWell
SanjuroMouseWell
King
Sanjuro   <   King
Sanjuro
KingOmega Z
MouseWell   <   Omega Z
King
King   >   BMK
Omega Z
Omega Z   >   BMK
StrogBMK
Strog
Strog   >   Omega Z
Omega Z
Omega ZOmega Z
Omega Z   >   SINeMAN
BMK
Strog   <   BMK
Omega Z
Omega Z   >   Fakenam
BMKFakenam
BMK
BMK   >   SINeMAN
SINeMAN
SINeMANOmega Z
Omega Z   >   Klient
SIM
King   <   SIM
Real
Omega Z   <   Real
TimurovetZReal
Astaroth
TimurovetZ   <   Astaroth
TimurovetZ
AstarothTimurovetZ
TimurovetZ   >   Elf
Reactive
Astaroth   <   Reactive
TimurovetZ
TimurovetZ   >   Mars
ElfMars
Reactive
Elf   <   Reactive
Elf
ReactiveKlient
TimurovetZ   <   Klient
SIM
Reactive   <   SIM
Klient
Klient   >   Reactive
XenkaReactive
Shaman
Xenka   <   Shaman
Xenka
ShamanNordthom
Xenka   <   Nordthom
SIM
Shaman   <   SIM
Klient
Nordthom   <   Klient
SIMKlient
SIM
SIM   >   Nordthom
Sol BadguyNordthom
NordthomReal
Real   >   King
Sol Badguy
SIM   <   Sol Badguy
Sol Badguy
Sol Badguy   >   SIM
SIM
Real   <   SIM
RealSIM
Real
Real
Real   >   Klient
Shaman
KlientShaman
Klient
Astaroth
Shaman   <   Astaroth
Real
Real   >   Not
Astaroth
Astaroth   >   Not
NotNot
Not
Not
Not   >   Mars
Astaroth
MarsAstaroth
Mars
Astaroth
Astaroth   >   Beast
Sol Badguy
Real   <   Sol Badguy
King
Astaroth   <   King
Sol BadguyKing
Sol Badguy
Sol Badguy
Sol Badguy   >   Fakenam
Strog
FakenamStrog
Fakenam
Z Man
Strog   <   Z Man
Sol Badguy
Sol Badguy   >   Beast
Beast
Z Man   <   Beast
BeastBeast
Beast
Beast
Beast   >   MouseWell
Z Man
MouseWellZ Man
MouseWell


Created by JJudge