07.11.09 Moscow T6 1v1

Tekken 6, mscw
091107
1 / 321 / 161 / 81 / 4Semi-finalFinalWinner
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud   >   Lister
Lister
Lister
Cloud
Cloud   >   Velone
XinFu
Velone
XinFu   <   Velone
Velone
Velone
Velone   >   Dmitriy
Dmitriy
Dmitriy
Linteck
Cloud   <   Linteck
Andrey Lasarevich
Andrey Lasarevich
Mars
Andrey Lasarevich   <   Mars
Mars
Mars
Linteck
Mars   <   Linteck
Kozlov Yuriy
Efremov Kirill
Kozlov Yuriy   <   Efremov Kirill
Efremov Kirill
Linteck
Efremov Kirill   <   Linteck
Linteck
Linteck
Linteck   >   Dark_msc
Dark_msc
Linteck
Linteck   >   Fox
Baysin
Baysin
Baysin   >   Bambucho
Bambucho
Kratos
Baysin   <   Kratos
Kratos
Kratos
Kratos
Kratos   >   sk0111
sk0111
sk0111
sk0111   >   Wentz
Wentz
sk0111
sk0111   >   Kostya Bilyaeuer
Kostya Bilyaeuer
Kostya Bilyaeuer
Fox
Kratos   <   Fox
Rat
Rat
Semen
Rat   <   Semen
Semen
Semen
Fox
Semen   <   Fox
Fox
Fox
Fox   >   Mishanya
Mishanya
Fox
Fox   >   Ozzi
Ozzi
Ozzi
Akira
Linteck   <   Akira
SINeMAN
SINeMAN
SINeMAN
SINeMAN   >   ExiluSS
ExiluSS
ExiluSS
SINeMAN
SINeMAN   >   Hanzo
Taech
Hanzo
Taech   <   Hanzo
Hanzo
Hanzo
Hanzo   >   Fidoskin
Fidoskin
Fidoskin
Kingusha
SINeMAN   <   Kingusha
Fatariel
Fatariel
Kingusha
Fatariel   <   Kingusha
Kirillluk
Kingusha
Kirillluk   <   Kingusha
Kingusha
Kingusha
Kingusha   >   Shaolin Monk
Flaky
Efimkin Aleksey
Flaky   <   Efimkin Aleksey
Efimkin Aleksey
Shaolin Monk
Efimkin Aleksey   <   Shaolin Monk
Shaolin Monk
Shaolin Monk
Akira
Kingusha   <   Akira
King
King
Li To
King   <   Li To
Li To
Li To
Li To
Li To   >   PuLsaR
Prank
Prank
PuLsaR
Prank   <   PuLsaR
PuLsaR
PuLsaR
Akira
Li To   <   Akira
Omega Z
Omega Z
Omega Z
Omega Z   >   Ryan
Reset
Ryan
Reset   <   Ryan
Ryan
Akira
Omega Z   <   Akira
Miheev Sergey
Miheev Sergey
Akira
Miheev Sergey   <   Akira
Akira
Akira
Fox
Fox
Fox   >   Kingusha
Kingusha


Created by JJudge