14.10.07 Samara T5 1v1

Tekken 5, samr
071014
1 / 321 / 161 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #11 / 8 #21 / 8 #11 / 16 #21 / 16 #1
MakKusu
MakKusu
MakKusu   >   Lina
Lina
LinaLina
Lina   >   Sigiller
MakKusu
MakKusu   >   Mitsu [Glaz]
Evil Eye
Lina   <   Evil Eye
Mitsu [Glaz]Evil Eye
Mitsu [Glaz]
Mitsu [Glaz]   >   Sigiller
Sigiller
SigillerDr. Faust
Evil Eye   <   Dr. Faust
King_samara
MakKusu   <   King_samara
MakKusu
Dr. Faust   <   MakKusu
King_samaraMakKusu
King_samara
King_samara   >   Kintaro
Kintaro
KintaroDr. Faust
Kintaro   <   Dr. Faust
King_samara
King_samara   >   PIN
Dr. Faust
Dr. Faust   >   Fill_samara
PINFill_samara
PIN
PIN   >   Dr. Faust
Dr. Faust
Dr. FaustMakKusu
MakKusu   >   Radion
King_samara
King_samara   >   Doente
Merzkiy Tip
MakKusu   <   Merzkiy Tip
Mister WigglesMerzkiy Tip
Kashim
Mister Wiggles   <   Kashim
Mister Wiggles
KashimBait
Mister Wiggles   <   Bait
Kashim
Kashim   >   Mervish
Bait
Bait   >   TemplaYa
BaitTemplaYa
Mervish
Bait   <   Mervish
Bait
MervishRadion
Bait   <   Radion
Doente
Kashim   <   Doente
Radion
Radion   >   Kashim
DrowKashim
Doente
Drow   <   Doente
Drow
DoenteUltra
Drow   <   Ultra
Doente
Doente   >   Darin
Radion
Ultra   <   Radion
DarinRadion
Darin
Darin   >   Ultra
Ultra
UltraMerzkiy Tip
Merzkiy Tip   >   Xan
King_samara
King_samara   >   SinSolo
Merzkiy Tip
Merzkiy Tip   >   SinSolo
Demon_samaraSinSolo
Demon_samara
Demon_samara
Demon_samara   >   Pink_Punk
Gantz
Pink_PunkGantz
Pink_Punk
Gantz
Gantz   >   BloodRayne
Kakashi
Demon_samara   <   Kakashi
Demon_samara
Gantz   <   Demon_samara
KakashiDemon_samara
Kakashi
Kakashi
Kakashi   >   WE1SS
BloodRayne
WE1SSBloodRayne
WE1SS
PuniPuni
Demon_samara   <   PuniPuni
SinSolo
Kakashi   <   SinSolo
Xan
PuniPuni   <   Xan
PuniPuniXan
PuniPuni
PuniPuni
PuniPuni   >   Morrigan
Kira
MorriganKira
Morrigan
Kira
Kira   >   Noname Yatsu
SinSolo
PuniPuni   <   SinSolo
PuniPuni
Kira   <   PuniPuni
SinSoloPuniPuni
SinSolo
SinSolo
SinSolo   >   Aki
Noname Yatsu
AkiNoname Yatsu
AkiKing_samara
Merzkiy Tip
Merzkiy Tip   >   Kakashi
King_samara
King_samara   >   Hector
King_samara
King_samara   >   Hector
Hector
Merzkiy Tip   <   Hector
Anime SlickHector
Anime Slick
Anime Slick
Anime Slick   >   Noname Yatsu
Aki
Noname YatsuAki
Noname Yatsu
Morrigan
Aki   <   Morrigan
Jin_samara
Anime Slick   <   Jin_samara
Morrigan
Morrigan   >   Anime Slick
KiraAnime Slick
Kira
Jin_samara
Kira   <   Jin_samara
Morrigan
Jin_samaraMorrigan
Jin_samara
WE1SS
Morrigan   <   WE1SS
Jin_samara
Jin_samara   >   Xan
Kakashi
WE1SS   <   Kakashi
TylerKakashi
Tyler
Tyler
Tyler   >   BloodRayne
WE1SS
BloodRayneWE1SS
BloodRayne
WE1SS
WE1SS   >   Pink_Punk
Xan
Tyler   <   Xan
WE1SS
WE1SS   >   Tyler
XanTyler
Xan
Xan
Xan   >   Gantz
Pink_Punk
GantzPink_Punk
Gantz
Kakashi
Kakashi   >   Doente
Hector
Jin_samara   <   Hector
Kakashi
Kakashi   >   Jin_samara
Merzkiy TipJin_samara
Merzkiy Tip
Merzkiy Tip
Merzkiy Tip   >   Radion
Darin
RadionDarin
Radion
Darin
Darin   >   Mervish
Merzkiy Tip
Merzkiy Tip   >   Konoko
Darin
Darin   >   Konoko
TemplaYaKonoko
TemplaYa
Konoko
TemplaYa   <   Konoko
Mervish
KonokoMervish
Konoko
Darin
Darin   >   Chip V
Hector
Merzkiy Tip   <   Hector
Doente
Darin   <   Doente
Fill_samaraDoente
Fill_samara
Hector
Fill_samara   <   Hector
PIN
HectorPIN
Hector
Mitsu [Glaz]
PIN   <   Mitsu [Glaz]
Hector
Hector   >   Chip V
Chip V
Mitsu [Glaz]   <   Chip V
Evil EyeChip V
Evil Eye
Chip V
Evil Eye   <   Chip V
Mitsu [Glaz]
Chip VMitsu [Glaz]
Chip V


Created by JJudge